Опит

Ръководител отдел складово стопанство
, , България,