За мен

Завършил МУ-Плевен, специализант по ендокринология в МБАЛ-Ловеч.

Опит

5500, Ловеч, България, ул. Д-р Съйко Съев 27
35968667323
Платен прием
Работи с осигурител