Последователи
д-р Надежда Ангелова
Изет Рамадан Тефик
Изет Рамадан Тефик
Студент по медицина
Габриела Загорчева
Габриела Загорчева
Студент по медицина