Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Реклама

Опит

2011 - В момента работя и практикувам тук
лекар
6100, Казанлък, ул. Старозагорска 16
Платен прием
Работи с осигурител
2007 - В момента работя и практикувам тук
лекар
6000, Стара Загора, ул. Герасим Папазчев № 1
Платен прием
Работи с осигурител
2007 - В момента работя и практикувам тук
лекар
6000, Стара Загора, ул. Герасим Папазчев № 1
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести
Анестезиология и интензивно лечение
Кардиология

Специалности

Кардиология
Вътрешни болести
Анестезиология и интензивно лечение

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели