За мен

Опит

1000, София, България, ул. Пловдивско поле 6
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Образование

Трансфузионна хематология
Медицинска генетика и ембриология

Специалности

Трансфузионна хематология
Медицинска генетика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb