Последователи
Галина Кукуванова
Мариела Даскалова
д-р Иван   Дамянов
д-р Иван Дамянов
Клинична хематология
д-р Цветелина Великова, дм