Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Реклама

Опит

2016 - В момента работя и практикувам тук
Акушерка
7000, Русе, ул. Независимост 2
3590879007596
Старша акушерка в отделение "Акушерство и гинекология" към МБАЛ Русе АД
Работи с осигурител
2016 - В момента работя и практикувам тук
Акушерка
7000, Русе, ул. Независимост 2
3590879007596
Старша акушерка в отделение "Акушерство и гинекология" към МБАЛ Русе АД
Работи с осигурител

Образование

Акушерка

Специалности

Акушерка

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели