Опит

Акушерка
7000, Русе, България, ул. Независимост 2
3590879007596
Старша акушерка в отделение "Акушерство и гинекология" към МБАЛ Русе АД
Работи с осигурител