За мен

Завършва МУ София през 2005 г. Взема специалност по вътрешни болести в Катедрата по вътрешни болести на МА София през 2012 г.