За мен

Завършва МУ София през 2005 г. Взема специалност по вътрешни болести в Катедрата по вътрешни болести на МА София през 2012 г. 

Опит

1000, София, България, Пловдивско поле 6
35929701115
Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести

Специалности

Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb