За мен

Специалист по ендокринология и болести на обмяната и вътрешни болести. Работи във Второ отделение по вътрешни болести, ендокринология и болести на обмяната

Опит

7000, Русе, България, ул. Независимост 2
35982823216
Платен прием
Работи с осигурител