За мен

Завършва медицина 2007г. в Медицински университет - София. От 2008г. до 2014 г. специализира хирургия към Медицински университет - София, с база за практическо обучение Клиника по обща, коремна и съдова хирургия при Медицински институт на МВР- София.