За мен

Детски офталмолог

от 2004г. до момента
Детски очен кабинет в МЦ „Очна клиника Ден” София
1986-2004г.
Завеждащ Отделение по проблеми на детското зрение –Очна болница Кувейт
1981-1982г.
Специализация в Университетска очна клиника Мюнхен при проф. К.Бьорген
1980г.
Специалност Очни болести
1979г.
Кандидат на Медицинските науки
1979-1985г.
От асистент до главен асистент Катедра по очни болести МА София-Детска очна клиника
от 1974г.
Ординатор в Очно отделение Кюстендил
1974г.
Завършва Медицинска Академия-София
1967г.
Завършва I-ва Английска гимназия-София

 

Опит

1000, София, България, ул. Росица 21
359029833800
Платен прием