Последователи
г-жа Десислава Тодорова Божилова
д-р Павлина Конукчиева
д-р Павлина Конукчиева
Физикална и рехабилитационна медицина