За мен

Автобиографичните данни са актуални към м. Юли 2016

Завършила медицина в Медицински университет – гр. Пловдив, през 1983 год. От 1987 год. започва работа в ДПБ – гр. Кърджали като лекар – ординатор. С призната специалност по Психиатрия от 1990 год.

От 1999 год. е Началник на Първо женско отделение към ДПБ – гр. Кърджали. От 2011 г. със специалност Мениджмънт на здравеопазването.

Има множество обучения в страната и чужбина – Чехия, Холандия, Австрия, Франция, Египет и др. Работи и като изследовател в екип за клинични проучвания в областта на психиатрията в ДПБ – гр. Кърджали.

От 2000 год. с индивидуална извънболнична медицинска практика, работи по договор с РЗОК – Кърджали.