За мен

Автобиографичните данни са актуални към м. Юни 2020

Завършила медицина в Медицински университет – гр. Пловдив, през 1983 год. От 1987 год. започва работа в ДПБ – гр. Кърджали като лекар – ординатор. С призната специалност по Психиатрия от 1990 год.

От 1999 год. е Началник на Първо женско отделение към ДПБ – гр. Кърджали. От 2011 г. със специалност Мениджмънт на здравеопазването.

Има множество обучения в страната и чужбина – Чехия, Холандия, Австрия, Франция, Египет и др. Работи и като изследовател в екип за клинични проучвания в областта на психиатрията в ДПБ – гр. Кърджали.

От 2000 год. с индивидуална извънболнична медицинска практика, работи по договор с РЗОК – Кърджали.

Опит

6600, Кърджали, България, ул. Екзарх Йосиф 6
0886272504
Лечение на: -стрес и кризистни състояния - реактивни състояния -депресии -невротични разстройства -шизофрении -БАР -зависимости -поведенчески разстройства в детска възраст
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)