За мен

Завършва медицина през 1991 г. в Медицинския университет в Плевен. От 10. 12. 1991 г  до 01. 03. 1992 г. работи в ПОБ "Христо Ботев" във Враца.
От 1992 г. досега практикува в КОЦ Враца ЕООД. 

Заемана длъжност: старши ординатор в Отделението по медицинска онкология.  

Следдипломно обучение:

2002 г. - Курс по палиативни грижи при онкоболни;
2003 г. - Курс по палиативни грижи при онкоболни;

2004 и 2005 г. - Индивидуално обучение: Новости в химиотерапията на злокачествените тумори - СБАЛ по онкология, София. 

От 2007 г. досега  - ежегодни участия в национални конференции и конгреси по онкология;

2008 г. - международно обучение в Унгария на тема палиативни грижи. 

Активно участие в национални и международни клинични изпитвания по лекарствено лечение на онкологични заболявания - като изследовател.  

Опит

3000, Враца, България, бул. 2-ри юни 68
Работи с осигурител