За мен

Завършва медицина през 1980 г. в София. От 1982 г. работи в КОЦ Враца ЕООД.
Има признати специалности по "Акушерство и гинекология" и по "Онкология". 

Специализирал е:

- онкология;

- лапароскопска хирургия ІІ ниво;

- хистероскопия.