Опит

специализант в катедра “ Дерматология и Венерология"
5800, Плевен, България, ул. Ген.Вазов #1