За мен

Завършва медицина през 1996 г. в Медицинския университет в София. От 1997 г. до 2005 г. работи в ЦСМП-Враца. От 2005 г. досега работи в КОЦ Враца ЕООД. 

Заемана позиция:
Ординатор в Отделението по медицинска онкология. 

Има признати специалности по  "Обща медицина".  и "Медицинска Онкология".
Специалист по  "Медицинска Онкология"  КОЦ Враца

Опит

3000, Враца, България, бул. 2-ри юни 68
Работи с осигурител