За мен

Съдебен токсиколог, началник на специализираната Токсикохимична лаборатория при Клиника Спешна токсикология на Военномедицинска академия - София, осигуряваща денонощен токсикологичен анализ за целите на диагностиката на остри отравяния и диференциалната диагноза при неясни клинични случаи.

От 2006 г. работи във Военномедицинска академия в областта на спешната диагностика на остри екзогенни интоксикации, експертизата на алкохол и упойващи вещества и постмортем съдебна токсикология.

Преподавател по токсикология и аналитична (съдебна) токсикология в СУ „Св. Климент Охридски“.

Зам.-председател на Българското дружество по Клинична токсикология.

Редовен член на Международната асоциация на съдебните токсиколози (TIAFT) и Междунaродното дружество по токсинология (IST).

Опит

съдебен токсиколог
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb