За мен

Съдебен токсиколог, ръководител на специализираната Химико-токсикологична лаборатория при Клиника Спешна токсикология на Военномедицинска академия - София, осигуряваща токсикологичен анализ за целите на диагностиката на остри отравяния и диференциалната диагноза при неясни клинични случаи.

Проф. д-р Васил Атанасов завършва специалност „Химия” в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ през 2004 г. (с направление „Аналитична химия”), а през 2005 г. се дипломира като магистър по „Медицинска химия”. Придобита медицинска специалност токсикология. През 2009 г. защитава дисертационен труд за образователна и научна степен „доктор“ на тема „Хроматографски анализ и биохимични изследвания на невротоксина випоксин“ (Висша атестационна комисия), а през 2019 г. защитава втора докторска степен по медицина (токсикология) на тема „Съдебнотоксикологично изследване при смърт“ (Военномедицинска академия).

През периода 2006-2008 г. е химик в Токсикохимична лаборатория на ВМА, където работи върху диагностиката на остри екзогенни отравяния и съдебно-химическата експертиза на алкохол и упойващи вещества. През 2009 г., след издържан конкурс, е избран за асистент по аналитична химия (биоаналитична химия) във Факултета по химия и фармация на СУ, а от 2010 г. е главен асистент. Сътрудник (2009 г.) и асистент (2010 г.) по военна токсикология в НИЛ по военна токсикология към КМБСТ – ВМА, където работи в областта на експерименталната токсикология на фосфорорганичните отрови и реактивацията на холинестеразата. През 2012 г. д-р Атанасов е избран за доцент по медицина (токсикология) към Клиниката по спешна токсикология във ВМА. Професор по медицина (токсикология) след конкурс (2020 г.) във Военномедицинска академия, а от 2021 г. е признат за професор (медицина, токсикология) на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Автор и лектор е на основния курс по „Токсикология” за студенти от специалност „Фармация“, както и на специализираните курсове по „Аналитична токсикология“ / „Съдебна токсикология“ във Факултета по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски”. Участва като преподавател в обученията на магистрати към Националния институт по правосъдие в областта на експертизата на алкохол и наркотични вещества.

Специализирал е в областта на биохимията на токсините в Институт „Йожеф Стефан“, Любляна, Словения. Участвал е в множество кратки профилирани курсове в други страни в областта на приложението на хроматографския анализ в биоаналитичните и медицинските изследвания (Чехия, Полша, Унгария). През 2012 г. е преминал интензивен курс за лабораторен анализ на бойни отровни вещества, организиран от Организацията за забрана на химическото оръжие (OPCW).

Автор и съавтор е на повече от 80 научни публикации в областта на общата и аналитичната (съдебна) токсикология и токсините, с над 130 доклада и постери, голяма част от които публикувани в авторитетни международни издания и представени на специализирани научни форуми, с повече от 280 цитата. Лауреат на наградата на Столична община за най-добър млад учен на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2016 г.

Опит

съдебен токсиколог
1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
Проф. Васил Атанасов, дм създаде публикация
2021
Изследването на наркотични вещества в кръвни проби на шофьори – тема с продължение
Изследването на наркотични вещества в кръвни проби на шофьори – тема с продължение

По повод на множество възникнали въпроси от заинтересовани лица, репортажи по темата и медийни из...

Проф. Васил Атанасов, дм създаде публикация
2017
Изследването за употреба на наркотици от шофьори: Tема с продължение
Изследването за употреба на наркотици от шофьори: Tема с продължение

През този месец (септември) две събития, имащи отношение към контрола на употребата на наркотични...

Публикации

Изследването на наркотични вещества в кръвни проби на шофьори – тема с продължение
Изследването на наркотични вещества в кръвни проби н...
Публикация
Изследването за употреба на наркотици от шофьори: Tема с продължение
Изследването за употреба на наркотици от шофьори: Tе...
Публикация
Проф. Васил Атанасов, дм създаде публикация
2017
ЛИЧНО МНЕНИЕ: Новите промени за употреба на алкохол и наркотици при шофьорите – пак каруцата пред коня...
ЛИЧНО МНЕНИЕ: Новите промени за употреба на алкохол и наркотици при шофьорите – пак каруцата пред...

С новите промени в Закона за движение по пътищата (ЗДвП) влизаме в поредния омагьосан кръг, в кой...

Проф. Васил Атанасов, дм създаде публикация
2017
“Има наркотик в българска лютеница”


Кой носи отговорност за подобни сензации?
“Има наркотик в българска лютеница” Кой носи отговорност за подобни сензации?

Водещата новина по всички медии от последния ден е за открития наркотик в българската лютеница – ...

Проф. Васил Атанасов, дм създаде публикация
2016
Тестове за наркотици. Кръвен тест или урина?
Тестове за наркотици. Кръвен тест или урина?

Изследванията за наркотици днес придобиват все по-масов характер. Освен за контрола на шофьори и ...