За мен

.

2005 - 2006 - Стопанска академия Свищов - задочно семестриално "Здравен мениджмънт, икономика и финансиране в здравеопазването.

1989 - Придобива специалност по рентгенология от Медицинския университет в София.

1985 г. - Завършва Медицинския университет в Плевен.

Преминал е курсове по: 

акредитация на лечебни заведения; 

обучение на ръководене на административен персонал; 

индивидуални курсове по компютърна томография и магнитно-резонансна томография в медицинските университети в Плевен и в София. 

Професионален стаж:
През годините работи последователно като участъков терапевт, рентгенолог в областната болница във Враца, зам-директор и директор на лечебното заведение. 
През 2006 г. постъпва в КОЦ Враца ЕООД, а от 2007 г. досега е началник на Отделението по образна диагностика в специализирания център.