За мен

Професионално развитие

1967 г. - ординатор, Отделение по очни болести, Свищов
1972 г. - стажант асистент, Медицинска академия, София
1974 г. - асистент, старши асистент, главен асистент
1990 г. - доцент и началник на Клиника по офталмология
2006 г. - зам.-директор по Научната и учебната дейност, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ"
2002-2006 г. и от 2008 -2010 г.
- Национален консултант по офталмология,
1997 г. - председател на Експертен съвет по офталмология към МЗ
- Президент на Фондация “Очна травма”
- Членна УС на асоциация “Глаукома”
- Член на консултантска група към МЗ - 2005 г.
- Председател на Профилна комисия към МЗ за лечение в чужбина – 2002 - 2006 г.
- Експерт на ЕКО към МЗ
- Член на клуб „Медик” към Съюза на учените в България
- Консултант към НЗОК
- Член на Съюза на учените в България
- Член на академичния съвет в МБАЛ „Ц. Йоанна-ИСУЛ"
- Член на медицинския съвет в МБАЛ „Ц.Йоанна-ИСУЛ"
- Член на Централна комисия за лечение в чужбина към МЗ
- Почетен знак „Български лекар”
Зам.–председател на КЕМИ към МЗ
Външен експерт към КЛП към МЗ
Експерт на комисия за „Позитивен лекарствен списък” към МЗ

Членство

- Американската академия по офталмология
- Българското офталмологично дружество
- Югозападното офталмологично дружество
- Глаукомна асоциация в България
- Асоциация по катарактална и рефрактивна хирургия в България
- Асоциация по макулна дегенерация
- Адвокат на IFOS (Международна федерация на очните асоциации)

Участие в научни форуми, публикации и преподавателска дейност

- Научни публикации - 180
- Научни международни форуми - 80
- Съавтор в 4 oфталмологични научни монографии
- Обучение на студенти медици, стоматолози и медицински сестри, на специализиращи лекари
- Ръководител на 7 защитени дисертации “доктор по медицина”
- Секретар на списание “Български офталмологичен преглед “
- Член на редколегията на “Офталмологичен реферативен журнал”

Научни интереси

- Очна травма - патогенеза, клиника и медицинска рехабилитация; хирургия на преден очен сегмент, глаукома и пластично-възстановителна хирургия на клепача

Опит

1000, София, България, ул. Бяло море 8
Работи с осигурител
доц. Руска Христова създаде публикация
2017
Посттравматична глаукома – видове и лечение
default image
Посттравматична глаукома – видове и лечение

Повишеното вътреочно налягане е едно от честите усложнения при очния  травматизъм. Травмите могат...

доц. Руска Христова създаде публикация
2014
Връщаме зрението на залети с киселина
default image
Връщаме зрението на залети с киселина

Това е статия отпреди няколко години, но случаите, описани в нея, са показателни.Клиниката по очн...

Публикации

Посттравматична глаукома – видове и лечение
Публикация
Посттравматична глаукома – видове и лечение
Връщаме зрението на залети с киселина
Публикация
Връщаме зрението на залети с киселина