За мен

Доц. Гозманов е консултант в отделението по неврология в МБАЛ "Централ Хоспитал" в Пловдив.

Завършва висше медицинско образование  във ВМИ - Пловдив  през 1975 г., както и субординатура по неврология в Катедрата по военнополева травматология на нервната система във ВВМИ  през 1977 г.

Завежда медицинска служба като общопрактикуващ лекар до 1979 г. От тогава започва работа като невролог в БНА.

През 1981 г. придобива специалност по неврология, защитава дисертация в областта на неврологията през 1990 г и получава научна степен “ кмн ”.( сега образователно-квалификационна степен дм.). На 20.09.1995 год. ВАК му присъжда научно звание „ доцент” по неврология.

От 1988 г до 2014 г. е началник на Неврологично отделение при военна болница –Пловдив, преобразувано от 1990 г. в Клиника по неврология и психиатрия. 

От 29.12.1999 год. до 09.07.2003 год. изпълнява длъжността Началник на ВМА – ББАЛ Пловдив /Военна болница/.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Васил Априлов 20
3590879444779

Доц. Гозманов работи като консултант в сряда от 11,30 до 13,30 ч. 

Дни за консултация

Сряда

11:30 - 13:30

Платен прием
Работи с осигурител