За мен

Завършва средно образование в IV ЕГ с преподаване на френски език Варна през 1977г.

От 1978 - 1984 е студентка по медицина в Медицинския Университет Варна - дипломира се с отличен успех. 


През 1990 г. защитава специалност УНГ в МА - София.


Специализира фониатрия, детски и спешни уши-нос-гърло болести в София.


1996 г. в Тел Авив - Израел е специализант в най-голямата болница на Близкия изток Тел Ашомер в областа на фониатрията.


2000г. защитава дипломна работа по тема и завършва специализаия по ”Здравен Мениджмънт в ИУ - Варна на тема ”Място и роля на ДКЦ в условие на реформа в България”.


От 1980 до 2008 г. работи като специалист УНГ в ДКЦ ”Чайка” - Варна.


От 2008 г. е управител на ДКЦ - 4 Варна. 

http://www.dkc4varna.com/

Опит

Работи
9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100
Дни за консултация

Понеделник

09:00 - 12:00

Вторник

09:00 - 12:00

Сряда

09:00 - 12:00

Четвъртък

09:00 - 12:00

Петък

09:00 - 12:00

Платен прием
Работи с осигурител
9000, Варна, България, ул. Драва Соболч 8
359888816088
Дни за консултация

Понеделник

16:30 - 19:00

Вторник

16:30 - 19:00

Сряда

16:30 - 19:00

Четвъртък

16:30 - 19:00

Петък

16:30 - 19:00

Събота

09:00 - 11:00

Платен прием

Образование

Ушно-носно-гърлени болести
Социална медицина и здравен мениджмънт

Специалности

Ушно-носно-гърлени болести
Социална медицина и здравен мениджмънт

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb