Опит

1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
Платен прием
Работи с осигурител
1000, София, България, ул. Росица 21
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Очни болести / Офталмология

Специалности

Очни болести / Офталмология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb