Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886237
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:30

Вторник

08:00 - 13:30

Сряда

08:00 - 13:30

Четвъртък

08:00 - 13:30

Петък

08:00 - 13:30

Работи с осигурител

Образование

Хирургия

Специалности

Хирургия

Сертификати

Тежки полиорганни увреждания \u000bв резултат на протрахирана хипоксия от предозиране на метадон
2017-02-09
Текучеството на персонала в „Спешно отделение“ – как да задържим кадрите си?
2017-02-09

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb