За мен

Радка Хубенова е управител на аптека "Хубенова" в Пловдив.

Завършва фармация в Медицински университет в София. След дипломирането ки работи 5 години като фармацевт в аптека в София. 

През 2011 г. създава аптека "Хубенова", която ръководи оттогава. 

Опит

Управител
4000, Пловдив, България, бул. Александър Стамболийски 35А