Последователи
Д-р Евстатий  Шинтов дмн
Д-р Евстатий Шинтов дмн
Ендокринология и болести на обмяната
Павел  Морев
Павел Морев
Студент по дентална медицина
Ева Стоева
Ева Стоева
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Калин Л. Кирилов, дм
д-р Калин Л. Кирилов, дм
Авиационна медицина