За мен

Доц. д-р Елизабета Бачийска, д.м., завежда Националната референтна лаборатория по туберкулоза към Националния център по заразни и паразитни болести от основаването на лабораторията през 2005 г.

Доц. д-р  Елизабета Бачийска, д.м. завежда Националната референтна лаборатори по туберкулоза Националния център по заразни и паразитни болести от основаването на лабораторията през 2005г. Завършва медицина в гр. Пловдив. Има придобита специалност по микробиология и защитена дисертация на тема: „Микробиологични проучвания върху етиологията на мултирезистентната туберкулоза в България”. Автор е на над 35 публикации в реномирани научни български и чуждестранни издания: списания, монографии, учебници и ръководства. Участва с над 60 устни и постерни презентации в национални и международни форуми.

Опит

1000, София, България, бул. Янко Сакъзов 26
Платен прием
Работи с осигурител
Видове микробиологични изследвания за туберкулоза
Видове микробиологични изследвания за туберкулоза

Видове микробиологични изследвания за туберкулоза, осъществявани в НРЛ по туберкулоза: Микробиоло...

Кой, кога и как трябва да се изследва за туберкулоза?
Кой, кога и как трябва да се изследва за туберкулоза?

През 2005 г. в НЦЗПБ (Национален център по заразни и паразитни болести), в отдел „Микробиология”,...

Публикации

Видове микробиологични изследвания за туберкулоза
Видове микробиологични изследвания за туберкулоза
Публикация
Кой, кога и как трябва да се изследва за туберкулоза?
Кой, кога и как трябва да се изследва за туберкулоза?
Публикация