Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

За мен

Доц. д-р Елизабета Бачийска, д.м., завежда Националната референтна лаборатория по туберкулоза към Националния център по заразни и паразитни болести от основаването на лабораторията през 2005 г.

Доц. д-р  Елизабета Бачийска, д.м. завежда Националната референтна лаборатори по туберкулоза Националния център по заразни и паразитни болести от основаването на лабораторията през 2005г. Завършва медицина в гр. Пловдив. Има придобита специалност по микробиология и защитена дисертация на тема: „Микробиологични проучвания върху етиологията на мултирезистентната туберкулоза в България”. Автор е на над 35 публикации в реномирани научни български и чуждестранни издания: списания, монографии, учебници и ръководства. Участва с над 60 устни и постерни презентации в национални и международни форуми.

Опит

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Клинична лаборатория

Специалности

Микробиология

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели