г-жа Силвия Мавродиева създаде статус
2017
Болестта, която мори всички нас