Опит

Педиатър, специализант по Детска ревматология
1000, София, България, бул. "акад. Иван Евст. Гешов" 11
02/8154221

Педиатрия, Детска ревматология 

Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)