За мен

Д-р Грозева извършва електрокардиография (ЕКГ) и ехокардиография.

 Освен това тя прилага и следните дейности:
♦ Холтер - ЕКГ 
♦ Холтер - АН