За мен

.

Началник на Клиника по медицинска онкология, ACIBADEM CITY CLINIC CANCER CENTER

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
2004
Медицински университет - София
Доцент, диплом № 22490

2003
Медицински университет - София
Докторат, диплом № 28599

2004
Университет за национално и световно стопанство - София
Магистър по икономика, диплом № 000595
Специалност Мениджмънт на здравеопазването

2001
Медицински университет - София
Специалност по Онкология, диплом № 007825

1993-1998
Медицинска академия – гр.София
Специалност по Вътрешни болести , диплом № 004801

1983-1989
Медицинска академия – гр.София
Магистър по медицина , диплом No 012680

ТРУДОВ СТАЖ

2015-Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център 
2011- 2015
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”
Началник Клиника по медицинска онкология

1990-2011
Областен диспансер за онкологични заболявания със стационар София – град, бул. Андрей Сахаров №1, София, 1784, България
Медицински онколог (химиотерапевт) – последователно Лекар-ординатор, Завеждащ отделение по химиотерапия, Директор на лечебното заведение, Доцент към стационарен блок

1989-1990
Онкохромозомна лаборатория
Национален онкологичен център, ул. Пловдивско поле №6, София

ДРУГИ АКТИВНОСТИ
Председател на Българското онкологично дружество
Главен редактор и основател на “Списание на Българско онкологично дружество”
Член на Редакционната колегия на сп. “Онкология и радиология”;
Администрация на хора и финансови ресурси – 7 годишен опит като директор на лечебно заведение.
Ръководител и/или участник в научни проекти със спечелен грант от Министерство на образованието и науката – всичките завършили с отлична оценка.
Главен изследовател и ръководител на научни екипи по над 30 клинични изпитвания в областта на медицинската онкология.
Ръководител на Национални инициативи по създаването на Национални стандарти за системно лекарствено лечение на рака и Председател на работната група.
Председател на Лекарствената комисия към Българското онкологично дружество.
Ръководител или участник в специализирани онкологични комисии за определяне на индивидуалната лечебна тактика при раково болни на междуболнично ниво.
Член на Централна комисия за лечение в чужбина към МЗ

ЧЛЕНСТВА
Българско онкологично дружество ( БОД )
Европейската асоциация по химиотерапия (ESMO);
НюЙоркската академия на науките;
Американската асоциация по клинична онкология (ASCO);
Европейската организация за изследване и лечение на рака (EORTC);
Европейската асоциация за изследване на рака (EACR);
Американската асоциация за изследване на рака (AACR);
Европейската организация за изследване и лечение на невроендокринни тумори (ENETS);
Българската асоциация по химиотерапия

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ И КВАЛИФИКАЦИОННИ КУРСОВЕ
Гюстаф Руси, Франция;
Сейнт Джоунс Колидж Оксфорд, Великобритания;
Институт Жул Борде, Белгия;
Тораксклиник, Германия;
Институто Ди Тумори, Италия;
Сан Франциско Комприхенсив Кансър Сентър, САЩ;
Харвард Медикал Скул, САЩ;
Масачузетс Дженерал Хоспитал, САЩ

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ
Системна лекарствена терапия на солидните тумори и в частност подходи за преодоляване на лекарствената резистентност.

Прицелна терапия на рака на млечната жлеза, дебелото и право черво, бъбрека и простатата.

Опит

1000, София, България, Цариградско шосе 66А
Платен прием
Работи с осигурител