За мен

Специалист по Микробиология, водещи теми: Антибиотична политика, Антибиотична резистентност, Антимикробна химиотерапия, Клинична микробиология, Контрол на инфекциите, Биологична безопасност и сигурност

Опит

Началник, Лаборатория по Микробиология и вирусология
1000, София, България, ул "Козяк" 1
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)