Опит

1000, София, България, бул. Ген. Михаил Д. Скобелев 79
Работи с осигурител

Образование

Микробиология

Специалности

Микробиология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb