Опит

1000, София, България, София, бул. Евл. Георгиев 108
35929433350
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 17:30

Четвъртък

09:00 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Кожни и венерически болести

Специалности

Кожни и венерически болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb