За мен

Д-р Донка Атанасова завършва медицина в МУ- София, специалист по вътрешни болести и ендокринология. Има 37 години лекарски стаж по специалността и над 30 години преподавателски опит като главен асистент в МФ, ТУ- Стара Загора- Клиника по ендокринология..

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. „Д-р Тодор Стоянович“ 19
0879 322 190
Дни за консултация

Вторник

09:00 - 12:00

Петък

09:00 - 12:00

Прием само след запазен час
Платен прием
Услуги в тази практика
  • Възможен е прием и в друг ден и/или час при предварителна уговора и записване.

Образование

Ендокринология и болести на обмяната
Вътрешни болести

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната
Вътрешни болести

Сертификати

Шуслерова сол №2
2019-03-02
Шуслерова сол №4
2019-03-02
Шуслерова сол №6
2019-03-02
ШУСЛЕРОВА СОЛ № 1
2019-03-03
Шуслерова сол №3
2019-03-04
ДИАБЕТ и СЪРДЕЧНОСЪДОВ РИСК
2019-03-31
Шуслерова сол №5
2019-05-19
КАК ДА НАМАЛИМ РИСКА ПРИ БИОЛОГИЧНИ ТЕРАПИИ ОТНОСНО ТЯХНАТА БЕЗОПАСНОСТ
2019-06-04
Биоподобни лекарства – дефиниция и основни аспекти
2019-06-04
Шуслерова сол №9
2019-06-05
Шуслерова сол №12
2019-06-05
Шуслерова сол №11
2019-06-06
Биотехнологии и производство на биологични лекарства
2019-06-09
Биотехнологии в кардиологията: Моноклонални антитела - нова ера в лечението на фамилната хиперхолестеролемия
2019-06-11
БИОТЕХНОЛОГИИ В КАРДИОЛОГИЯТА: ФАМИЛНА ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ И LDL-C ТАРГЕТ
2019-06-11
Биотехнологии в кардиологията: Атеросклеротични заболявания и LDL-холестерол
2019-06-11
Контрол на LDL-холестерола при пациенти с фамилна фиперхолестеролемия ?
2019-06-11
Ергономия - предмет, задачи, същност
2019-06-13
Държавна и фирмена политика за здраве, безопасност и работоспoсобност. Професионално партньорство
2019-06-13
Тежки полиорганни увреждания в резултат на протрахирана хипоксия от предозиране на метадон
2019-06-14
Агресия и агресивност
2019-06-15
Имунологична диагностика на туберкулозата
2019-06-15
Диагностични затруднения при синдрома на Cushing
2019-06-15
Депресия и тревожност - съвременна епидемия
2019-06-15
Най-честите заболявания с водещ симптом световъртеж
2019-06-15
Ухапвания от змия
2019-06-15
Бременност и опасност от йоден дефицит
2019-06-29
Шуслерова сол №10
2019-07-01
Избор на терапия при недостатъчен базален инсулин (ВИДЕО)
2019-07-12
Шуслерова сол №8
2019-08-02
Проф. д-р Танкова: SGLT 2 инхибитори в лечението на захарен диабет тип 2
2019-08-21
Новости в терапията  с GLP-1 рецепторни агонисти при захарен диабет ​
2019-08-21
Шуслерова сол №7
2019-09-03
Има генетична предразположеност към микросъдовите диабетни усложнения ( видео )
2019-09-04
ОНЛАЙН АКАДЕМИЯ по ШУСЛЕРОВА ТЕРАПИЯ
2019-09-11
Новите "модерни" зависимости при млади хора - компютър, телефон, социални мрежи
2019-09-27
Съвременни терапевтични подходи при диабетна ретинопатия
2019-11-07
Как се промениха алгоритмите за лечение на диабет през последните 100 години?
2019-12-03
Комплайънс и придържане към терапията при захарен диабет тип 2
2020-01-24
Диабетна невропатия – същност, патогенеза и клинично значение
2020-02-15
Репродуктивни нарушения при мъжа
2020-03-11
Натурален Витамин К2 - фармакологични предимства
2020-03-11
Репродуктивен статус, полов отбор и суицид при мъжете и при жените: еволюционни основи на суицидалитета
2020-03-11
Бременност и ракови заболявания
2020-03-11
Анемия по време на бременност
2020-03-11
Проф. Каменов: Диабетна невропатия – диагностични методи и възможности за лечение
2020-04-13
SGLT2 инхибитори и GLP-1R аналози в лечението на захарен диабет тип 2
2020-05-16
Доказателства от реалния живот спрямо рандомизирани клинични проучвания
2020-05-22

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Услуги

  • Възможен е прием и в друг ден и/или час при предварителна уговора и записване.

Поканете ваши колеги в CredoWeb