Последователи
д-р Жанета Матева
д-р Жанета Матева
Кожни и венерически болести
Д-р Виделина  Русева
д-р Виолета Цветкова
д-р Стоянка Вълкова Христозова
д-р Елена Кирилова Кирилова
д-р Ахмад  Али  Мусави
д-р Ахмад Али Мусави
Общопрактикуващ лекар
д-р Филис Боянова Казалиева
д-р Филис Боянова Казалиева
Акушерство и гинекология
д-р Мария Стоянова
д-р Мария Стоянова
Общопрактикуващ лекар
д-р Станимира Петкова
д-р Станимира Петкова
Ендокринология и болести на обмяната
маг.-фарм. Любомир Тонев  Пировски
маг.-фарм. Любомир Тонев Пировски
Лечебни растения и билково дело
д-р Мариана Цонева-Маринова
д-р Мариана Цонева-Маринова
Ендокринология и болести на обмяната
Надежда Желева
д-р Мария Грозева
д-р Олга  Кирякова
д-р Олга Кирякова
Ендокринология и болести на обмяната
Д-р Еми Джиханова
Д-р Еми Джиханова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Силвия Паскалева, дм
д-р Силвия Паскалева, дм
Физикална и рехабилитационна медицина
1 2