За мен

Д-р Денислав Башев завършва медицина в МУ- Стара Загора. Понастоящем е специализант в Клиника по съдова хирургия, МБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович"/Университетска/.