За мен

Д-р Галина Балабанова е управител на СБАЛК "Кардиолайф" - Варна

Опит

9000, Варна, България, бул. Република, МК „Младост“, бл. А, ет.1
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Анестезиология и интензивно лечение

Специалности

Анестезиология и интензивно лечение

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb