За мен

Лекарски стаж – 28 години

Управител на Медицински център Сано, Стара Загора

Образование:

 • 1979-1985 – Медицински университет” Ив. П. Павлов’’, Пловдив
 • 1990 – 1994 - Медицински университет; София; Медицински факултет;

Клиника по дерматология и венерология

 • 1998-2000 – Медицински университет, София; Медицински факултет;

Клиничен център по алергология, астма и имунология

 • 2000-2001 –Висша школа по мениджмънт и администрация; kъм

Университет за национално и световно стопанство; София

 • 2002 – София Summer School 2002, Bulgaria
   • European Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI)
   • Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA)
   • World Health Organization (WHO)

Квалификация:

  • 2002 – сертификат от Clinical Allergology and Immunology (EAACI)
  • 2001 – Професионална квалификация по здравен мениджмънт;УННС; София
  • 2000 –Специалност по клинична алергология и имунология
  • 1991 – Специалност по дермато-венерология
  • 1985 – Медицинско образование

Професионален опит

  • от 2006г завеждащ Алергологичен кабинет към функционално отделение на МБАЛ „Ст. Киркович” Ст. Загора
  • от 1997-2006г завеждащ сектор към Първа вътрешна клиника към Университетска болница
  • от 1999 лекар алерголог в частен медицински център
  • 1985-1997 – лекар в КВД ;Стара Загора

Опит

6000, Стара Загора, България, бул. Патриарх Евтимий 154
Дни за консултация

Понеделник

11:00 - 18:00

Вторник

16:30 - 18:30

Сряда

14:00 - 18:30

Четвъртък

14:00 - 18:30

Платен прием
Работи с осигурител