За мен

Завършва медицина през 1979 г. Специалност по вътрешни болести (1983), клинична хематология (1986) и онкология (2005) и богат опит в абдоминалната ехография. Има 3-годишен опит в трансплантацията на стволви клетки. Главен асистент и преподавател по клинична хематология в Националната хематологична болница - София. Множество научни публикации. Съавтор е на ръководства по клинична хематология. Председател на дружеството на БЛС в СБАЛХЗ. Почетна награда от БЛС за активна дейност - 2013 г. Член на Централната комисия по професионална етика на БЛС. Консултант по клинична хематология и онкология на Националния онкологичен медицински център - София, на Здравноосигурителен фонд "Доверие" и на Специализирана болница по хематология "Йоан Павел" - София.

 Завършва медицина през 1979 г. Специалност по вътрешни болести (1983), клинична хематология (1986) и онкология (2005) и богат опит в абдоминалната ехография. Има 3-годишен опит в трансплантацията на стволви клетки. Главен асистент и преподавател по клинична хематология в Националната хематологична болница - София. Множество научни публикации. Съавтор е на ръководства по клинична хематология. Председател на дружеството на БЛС в СБАЛХЗ. Почетна награда от БЛС за активна дейност - 2013 г. Член на Централната комисия по професионална етика на БЛС.                           Консултант по клинична хематология и онкология на Националния онкологичен медицински център - София, на здравноосигурителен фонд "Доверие" и на Специализирана болница по хематология "Йоан Павел" - София.