За мен

Образование и квалификации:

 • 1999 г. - придобива специалност по Хирургия;
 • 2003 г. - придобива специалност по Онкология;
 • Лапароскопска хирургия;
 • Хирургия на хепатобилиарната система и панкреаса – ВMA – София;
 • Интраоперативна фиброхоледохоскопия;
 • Ехография – УМБАЛ "Царица Йоанна" – ИСУЛ – София;
 • Сертификат за работа с ултразвукова апаратура в областта на абдоминалната ехография и ехография на повърхностни структури.

Професионално развитие:

 • Трудов хирургически стаж - 19 години в Университетска болница – Стара Загора;
 • Стаж като университетски преподавател - 19 години в Медицински факултет – Тракийски университет, Стара Загора;
 • 1996 г. – асистент по хирургия – Втора хирургична клиника – ВМИ – Стара Загора;
 • 2001 г. – старши асистент по хирургия – Втора хирургична клиника – ВМИ – Стара Загора;
 • от 2005 г. – главен асистент по хирургия – Втора хирургична клиника – ВМИ – Стара Загора.


Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:30

Вторник

07:30 - 13:30

Сряда

07:30 - 13:30

Четвъртък

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Работи с осигурител
д-р Георги Карабойдев- дейности и услуги
д-р Георги Карабойдев- дейности и услуги

Извършва хирургични прегледи, поставяне на диагноза и следоперативно проследяване;Извършва операт...

Публикации

д-р Георги Карабойдев- дейности и услуги
д-р Георги Карабойдев- дейности и услуги
Публикация