За мен

Професионален опит:

 • от 2013г. специалист по хирургия
 • от 2011г. – редовен докторант и асистент по хирургия към Медицински факултет на Тракийски университет;
 • от 2010г. – лекар – ординатор към СПК на УМБАЛ – ЕАД гр. Ст. Загора;
 • от 2008г. - Клиничен ординатор /специализант по хирургия/ към Втора ХК на УМБАЛ – ЕАД гр. Ст. Загора;
 • 2010 – 2011г. – лекар – ординатор в хирургично отделение на МБАЛ "Ниамед";
 • 2007 – 2010г. - лекар – ординатор в хирургично отделение на МБАЛ – Чирпан;
 • Лекар - ординатор към спешно приемно отделение при УМБАЛ - ЕАД Стара Загора;
 • Редовен докторант по хирургия.

Специализации и следдипломни обучения:

 • Участва в национални и международни хирургични конференции с доклади, публикации и презентации;
 • Член е на Български лекарски съюз и на Българско хирургическо дружество;
 • Сертификат за курс по конвенционална абдоминална ехография и за интраоперативна абдоминална ехография;
 • Участие в научни проекти за превенция и лечение на дебелочревния карцином и на острия панкреатит.Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:30

Вторник

07:30 - 13:30

Сряда

07:30 - 13:30

Четвъртък

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Работи с осигурител