За мен

Висше Медицинско Образование в Медицински Университет-Варна. Специалност Акушерство и Гинекология - придобита през 2002 год.

Интереси в областта на оперативната гинекология, урогинекология и най-вече миниинвазивната хирургия - лапароскопска и хистероскопска, в които има солиден опит.