За мен

Лицензиран специалист в областта на неинвазивната диагностика:

  • ехокардиография
  • холтер ЕКГ
  • холтер артериално налягане

Опит

1000, София, България, ул. Коньовица 65
Дни за консултация

Понеделник

14:00 - 18:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Платен прием
Работи с осигурител