Опит

1000, София, България, ул. Пенчо Славейков 52А
35929159616
Дни за консултация

Четвъртък

16:00 - 19:00

Вторник

16:00 - 19:00

Работи с осигурител
1000, София, България, бул. П. Славейков 52А
35929159616
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Детска кардиология

Специалности

Детска кардиология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb