За мен

Завършила съм Медицинския университет във Варна през 1984 г. Работя като лекар в ОКР на МБАЛ Доктор Иван Селимински гр. Сливен.  Извършвам и доболнична кардиологична  помощ. Кабинета се намира на територията на МБАЛ, етаж 2, кабинет 6.

Опит

8800, Сливен, България, ул. Христо Ботев 1
Работи с осигурител