За мен

Завършил съм вишето военно морско училище "Никола Йонков Вапцаров" с профил капитан за търговския флот. 7 година работа като помощник капитан 3та и 2ра степен доразвиха в мен умения като: работа с хора; спазване на срокове; уважение към преките си ръководители; изпълнение на възложеното.

Опит

ръководител маркетинг и продажби
9010, Варна, България, бул. Васил Левски 10 ет.2

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb