За мен

Завърших Технически Университет Варна през 2002 година. Още в университета преминах стажантска програма в Медикосервиз Варна и след завършването продължих да работя във фирмата вече като редовен служител. Вярвам, че комбинация между технически и тътрговски умения води до доволни клиенти.

Опит

ръководител направление образна диагностика
9010, Варна, България, бул. Васил Левски 10 ет.2
Годишен конгрес на Европейското Дружество по Кардилогия
Годишен конгрес на Европейското Дружество по Кардилогия

Европейското друщество на кардиолозите (ESC)  ще проведе своя редовен конгрес от 27ми до 31ви авг...

Публикации

Годишен конгрес на Европейското Дружество по Кардилогия
Годишен конгрес на Европейското Дружество по Кардилогия
Публикация